MENU

FORSIDE

SUPPORT & SERVICE

Vi er altid klar til at rykke ud...

Er uheldet ude, og der er nedbrud, har vi en lang række mobile kompressorer til rådighed. Vi har en veludstyret servicebil,
som står klar, pakket til at udføre kompressorreparationer af enhver art. Vi rykker ud med times varsel i de fleste tilfælde,
og vi er klar til at indsætte nød-/reservekompressorer, så produktion kan fortsætte, mens den defekte del fremskaffes,
såfremt vi undtagelsesvis ikke har reservedelen på lager. De fleste gængse komponenter kan fremskaffes med dags varsel. Vi udfører reparation af alle de kompressorer, vi fører, til en særdeles attraktiv pris.

Har I mistet pusten?

Kontakt os gerne...

Hos Jysk Trykluft har vi solid erfaring med alle former for trykluft, vi sidder klar til
at besvare din henvendelse, hvis du har brug for hjælp.

Telefon 24 44 18 38

info@jysk-trykluft.dk

Jysk Trykluft ApS
Gørtlervej 5 · 7600 Struer

Serviceaftaler sikrer mod produktionsstop

Vores fornemste opgave er at undgå produktionsstop og sikre, at din kompressorløsning altid er optimeret til opgaven.
Vi indgår derfor gerne serviceaftaler, så dette undgås. Vi tilbyder en vurdering af dit anlæg og hvornår det er relevant med service  
alt efter hvilket forbrug, der er tale om. Vi vurderer servicebehovet, baseret på bl.a. hvor mange timer kompressorerne
kører og de betingelser, de anvendes under. 
Vi laver derefter en serviceaftale, hvor vi på eget initiativ foretager et gennemsyn, 
så ofte det vurderes nødvendigt, så slidte dele udskiftes inden, der sker nedbrud.

Vi kender lovkrav inden for en lang række områder, og sørger også for
at lovpligtige eftersyn foretages til rette tid, så du ikke behøver at tænke på det.

Service aftalen kan helt tilpasses specifikke behov. Det er altid kunden, der bestemmer niveauet.

Vi har flere tilfredse kunder...

PLASTIX A/S

MARTIN MUNKEBO A/S

HUMLUM A/S

VALG AF KOMPRESSOR

De 4 afgørende tjekpunkter

Det er meget vigtig at kende sit forbrug og forbrugs mønster, samt krav til trykluften.

1. Dit maksimale forbrug ved spidsbelastning?

 2. Hvor højt et tryk er der behov for? 

3. Hvilket brugermønster er der i din virksomhed? 

4. Hvad er dine krav/behov til kvaliteten af den ønskede trykluft?

Hos Jysk Trykluft hjælper vi dig gerne gennem de ovenstående spørgsmål – og hjælper dig med at sikre, at tingene specificeres korrekt, så det ikke ender med en fejlinvestering. 

Hvis fx. en skruekompressor ikke passer til behovene i din virksomhed, anbefaler vi den naturligvis ikke, da løsningen ofte kan ende med at skabe problemer, og udløse store økonomiske omkostninger, hvis løsningen ikke er den rigtige. 

Omvendt ønsker vi heller ikke at sælge en underdimensioneret stempelkompressor,
som ender med at køre med for høj belastning og med risiko for havari til følge. 

Netop på grund af rådgivningen og nødvendigheden af, at trykluftinstallationen er specificeret korrekt, har vi hos
Jysk Trykluft ingen webshop. Vi ønsker med andre ord at bidrage til at sikre, at kunden får den korrekte installation. 
Både ud fra et driftsmæssigt, et økonomisk og et effektivitetsrelateret perspektiv.

Olieholdige kompressorer

Stempelkompressoren

detaljer og formål:

Trykniveau:
Ydelse:
Drift form:

7-10 bar op til 15 bar
30 – 1100 liter/min.
Varieret

Eksempler på anvendelsesområder:

· Autoværksteder.
· Værksteder med mindre varieret forbrug.
· Landbrug foder anlæg.

Skruekompressoren

detaljer og formål:

Trykniveau:
Ydelse:
Drift form:

7-10 bar op til 15 bar
30 – 1100 liter/min.
Kontinuerlig

Eksempler på anvendelsesområder:

· Landbrug og fx. malkekarruseller.
· Produktionsvirksomheder mindre forbrug
· Renseanlæg mindre forbrug. 
· Systuer og virksomheder indenfor fx. tekstiltryk mm. 
· Vandværker og forsyningsselskaber mm. 
· Diverse produktionsvirksomheder som fx. møbelfabrikker. metalindustri, renseanlæg, slagterier, trykkerier, værksteder med større forbrug og meget mere.

Oliefri kompressorer

Stempelkompressoren

detaljer og formål:

Trykniveau max:
Ydelse:
Drift form:

10 bar
20 – 800 liter/min.
Varieret

Eksempler på anvendelsesområder:

· Medicinalindustrien mindre
· Fødevareindustrien mindre
· Microbryggerier
· Pakkerier
· Malevirksomheder
· Vandværker
· Malkerobotter
+ meget mere hvor 100 % oliefri trykluft kræves

Skruekompressoren

detaljer og formål:

Trykniveau:
Ydelse:
Drift form:

9,5 bar
3200 – 12.900 liter/min.
Kontinuerlig

Eksempler på anvendelsesområder:

· Medicinalindustrien 
· Fødevareindustrien
· Bryggerier
· Pakkerier
· Maling
· Vandværker
+ meget mere hvor 100 % oliefri trykluft kræves

Scrollkompressoren

detaljer og formål:

Trykniveau max:
Ydelse:
Drift form:

10 bar
170 – 3520 liter/min.
Varieret

Eksempler på anvendelsesområder:

· Medicinalindustrien mindre
· Fødevareindustrien mindre
· Microbryggerier
· Pakkerier
· Malevirksomheder
· Vandværker
· Malkerobotter
+ meget mere hvor 100 % oliefri trykluft kræves

Har I mistet pusten?

Kontakt os gerne...

Hos Jysk Trykluft har vi solid erfaring med alle former for trykluft, vi sidder klar til
at besvare din henvendelse, hvis du har brug for hjælp.

Telefon 24 44 18 38

info@jysk-trykluft.dk

Jysk Trykluft ApS
Gørtlervej 5 · 7600 Struer

NYE + BRUGTE MASKINER

BRUGT UDSTYR

Kontakt os meget gerne...

Telefon 24 44 18 38

info@jysk-trykluft.dk

Valg af reservedele

Trykluft lækage

Trykluft & lækagesøgning

Trykluft er dyrt, ca. 90% af den energi vi bruger for at producer trykluft forgår som varme, de resterende 10% får vi trykluft for.
Det er derfor vigtig at have styr på sit trykluft, og have så få lækager som mulig.
Vi kan ikke se trykluften men vi kan lytte os frem til lækager, ofte er det små tiltag som skal til for at minimer spildet.
Vi tilbyder lækagemåling med ultra lyds lytteudstyr, med rapport og billeder og gerne overslag over reparation/besparelse.
Hvis du ønsker selv at udbedre lækager kan vi lave en meget simpel gennemgang og eksempelvis påsætte røde strips

Filtrering af trykluft

Filtrering af trykluft

Vi lagerfører et stort filterprogram , det gør os derved mulig at tilpasse lige netop det setup som giver mening for hver kunde.
Mange har krav om trykluft kvalitet ud fra ISO 8573-1 andre har krav udfra BCAS Food Practise
Vi har bla. et skema som vi kan gå efter og på den måde er vi sikre på at få den rigtige løsning
og kvalitet som passer til lige netop jeres behov.

Mange tror fejlagtig at med en eller 2 filtre er alt vel eller måske bare en kulfilter, men et kulfilter er ikke
noget værd med mindre den bliver skånet idet at den reel kun er til at fjerne lugte og smag.

Beholdere

Trykluft beholder / tanke

Vi har et stort lager af beholder, fra 1 liter til 1000 liter og hvis der kræves stører kan vi lever indenfor kort tid.
Vi vejleder gerne i valg af beholder, mange ønsker beholder under den lovpligtige syn, det kan gå rigtig
mange steder mens det andre steder ikke er anbefales værdig idet at det vil give nogle uheldige drift
cyklusser på kompressoren som slides meget hårdere og har en dårligere udnyttelse.
Arbejdets tilsyns regler er at produkt tallet ikke må overstige 1000, det udregnes ud fra beholder størrelse X
sikkerhedsventilens indstillings tryk.
90 liters beholder er meget populære da de kan ligge lige under 90 liter X 11 bar = 990 i produkttal.